قیمت روز ورق

  • مشخصات و ویژگی های هر ورق شامل : نوع, سایز, استاندارد و محل بارگیری در لیست قیمت ورق درج شده است.
  • واحد فروش ورق سیاه کیلوگرم, عرض و طول سانتی متر میباشد.
  • با توجه به نوسانات بازار, برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

جهت ثبت سفارشات ورق سیاه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید


بعد از استعلام قیمت توسط شما مشتریان گرامی, کارشناسان فروش ما قیمت و مشخصات محصول, شرایط پرداخت , تحویل محصول, زمان بارگیری, به اطلاع شما می رسانند. پس از تایید و پرداخت بیانیه , بارگیری انجام شده و قبض با سکول به همراه فاکتور برای شما ارسال میگردد پس از واریز الباقی مبلغ فاکتور طبق زمان بندی اعلام شده نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از شما ارسال میگردد.
به ورقهای فولادی که بر اثر مکانیزم های پوسته زدایی در تماس با اتمسفر هوا سطحی غیر براق دارند و در بازار به ورق سیاه معروفند گفته می شود.

ورق نورد گرم ( ورق سیاه) در صنایع مختلفی از جمله موارد زیر کاربرد دارند:

  • صنعت ساختمان
  • تانکرسازی
  • خودرو سازی
  • مخازن خاص
  • کشتی سازی
  • صنایع سنگین فلزی
  • و...

ورق سیاه به دو شکل کلی رول و شیت تولید می شوند. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلی متر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود.

ورق سیاه را از تمام کارخانه ها و برندهای تولیدی معتبر هستند. که شامل کارخانه های فولاد مبارکه, فولاد اکسین و ورق کاویان و... می باشد.

محصولابعادکارخانهآلیاژبارگیریقیمتبروزرسانی
ورق 8 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران20,800 تومان1399/05/13 13:39
ورق 10 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران17,300 تومان1399/05/19 16:17
ورق 12 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران16,900 تومان1399/05/19 16:17
ورق 15 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران15,600 تومان1399/05/22 15:47
ورق 20 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,500 تومان1399/05/22 15:48
ورق 25 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,400 تومان1399/05/22 15:48
ورق 30 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,600 تومان1399/05/22 15:48
ورق 35 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,650 تومان1399/05/21 13:06
ورق 40 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,450 تومان1399/05/21 13:06
ورق 45 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,450 تومان1399/05/21 13:06
ورق 50 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,650 تومان1399/05/21 13:06
ورق 60 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:06
ورق 60 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:07
ورق 70 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:07
ورق 70 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:07
ورق 80 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:07
ورق 80 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران13,800 تومان1399/05/21 13:07
ورق 2 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران16,900 تومان1399/05/22 15:42
ورق 2 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران16,600 تومان1399/05/22 15:42
ورق 2.5 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران16,900 تومان1399/05/22 15:43
ورق 2.5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران16,600 تومان1399/05/22 15:43
ورق 3 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران15,000 تومان1399/05/22 15:43
ورق 3 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,800 تومان1399/05/22 15:43
ورق 3 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران15,400 تومان1399/05/22 15:43
ورق 4 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,800 تومان1399/05/22 15:43
ورق 4 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:43
ورق 4 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران13,550 تومان1399/05/22 15:44
ورق 5 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,800 تومان1399/05/22 15:44
ورق 5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:44
ورق 5 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران13,550 تومان1399/05/22 15:44
ورق 6 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:45
ورق 6 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران13,550 تومان1399/05/22 15:45
ورق 8 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,900 تومان1399/05/22 15:45
ورق 8 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:45
ورق 10 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,900 تومان1399/05/22 15:45
ورق 10 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:46
ورق 12 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران15,000 تومان1399/05/22 15:46
ورق 12 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,650 تومان1399/05/22 15:46
ورق 15 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,900 تومان1399/05/22 15:46
ورق 15 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران14,200 تومان1399/05/22 15:46
ورق 8 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1399/04/01 12:31
ورق 8 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1399/04/01 12:31
ورق 10 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,420 تومان1399/03/10 12:36
ورق 10 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,420 تومان1399/03/10 12:36
ورق 12 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,250 تومان1399/03/10 12:36
ورق 12 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,250 تومان1399/03/10 12:36
ورق 15 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران9,900 تومان1399/03/29 12:19
ورق 15 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,000 تومان1399/03/29 12:19
ورق 20 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,250 تومان1399/05/22 15:49
ورق 20 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,700 تومان1399/05/22 15:49
ورق 25 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,200 تومان1399/05/22 15:50
ورق 25 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,700 تومان1399/05/22 15:50
ورق 30 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,200 تومان1399/05/22 15:50
ورق 30 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران12,700 تومان1399/05/22 15:50
ورق 35 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,000 تومان1399/05/19 16:21
ورق 35 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,100 تومان1399/05/19 16:21
ورق 40 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,000 تومان1399/05/19 16:21
ورق 40 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,100 تومان1399/05/19 16:21
ورق 45 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,300 تومان1399/05/19 16:21
ورق 45 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,300 تومان1399/05/19 16:21
ورق 50 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,300 تومان1399/05/19 16:21
ورق 50 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران13,300 تومان1399/05/19 16:21
ورق 8 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران14,500 تومان1399/04/08 13:52
ورق 10 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران14,500 تومان1399/04/08 13:52
ورق 12 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران14,500 تومان1399/04/08 13:52
ورق 15 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران14,500 تومان1399/04/08 13:52
ورق 20 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران16,100 تومان1399/04/24 13:48
ورق 25 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران16,050 تومان1399/04/24 13:49
ورق 30 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران15,900 تومان1399/04/24 13:49
ورق 35 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران15,750 تومان1399/04/24 13:49
ورق 40 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران15,750 تومان1399/04/24 13:50
ورق 45 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران15,750 تومان1399/04/24 13:50
ورق 50 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران15,750 تومان1399/04/24 13:50
ورق 3 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 3 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 4 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 4 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 5 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 6 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 6 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 8 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,800 تومان1399/04/08 13:51
ورق 10 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران12,300 تومان1399/04/08 13:51
ورق 12 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران13,000 تومان1399/04/08 13:51
ورق 15 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران13,500 تومان1399/04/08 13:52
کانال تلگرام