قیمت روز ورق

  • مشخصات و ویژگی های هر ورق شامل : نوع, سایز, استاندارد و محل بارگیری در لیست قیمت ورق درج شده است.
  • واحد فروش ورق سیاه کیلوگرم, عرض و طول سانتی متر میباشد.
  • با توجه به نوسانات بازار, برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

جهت ثبت سفارشات ورق سیاه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید


بعد از استعلام قیمت توسط شما مشتریان گرامی, کارشناسان فروش ما قیمت و مشخصات محصول, شرایط پرداخت , تحویل محصول, زمان بارگیری, به اطلاع شما می رسانند. پس از تایید و پرداخت بیانیه , بارگیری انجام شده و قبض با سکول به همراه فاکتور برای شما ارسال میگردد پس از واریز الباقی مبلغ فاکتور طبق زمان بندی اعلام شده نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از شما ارسال میگردد.
به ورقهای فولادی که بر اثر مکانیزم های پوسته زدایی در تماس با اتمسفر هوا سطحی غیر براق دارند و در بازار به ورق سیاه معروفند گفته می شود.

ورق نورد گرم ( ورق سیاه) در صنایع مختلفی از جمله موارد زیر کاربرد دارند:

  • صنعت ساختمان
  • تانکرسازی
  • خودرو سازی
  • مخازن خاص
  • کشتی سازی
  • صنایع سنگین فلزی
  • و...

ورق سیاه به دو شکل کلی رول و شیت تولید می شوند. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلی متر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود.

ورق سیاه را از تمام کارخانه ها و برندهای تولیدی معتبر هستند. که شامل کارخانه های فولاد مبارکه, فولاد اکسین و ورق کاویان و... می باشد.

محصولعرضطولکارخانهآلیاژبارگیریموجودیقیمتبروزرسانی
ورق 2 مبارکه100سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,600دیروز
ورق 2 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,900دیروز
ورق 2.5 مبارکه100سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,600دیروز
ورق 2.5 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,600دیروز
ورق 3 مبارکه100سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 3 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 3 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 3 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 3 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 4 مبارکه100سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 4 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 4 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 4 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 4 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 5 مبارکه100سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 5 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 5 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 5 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 5 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 6 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 6 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 6 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 6 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 8 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 8 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 8 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 8 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 8 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,300دیروز
ورق 8 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 8 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 10 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 10 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 10 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 10 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 10 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,300دیروز
ورق 10 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 10 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 12 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 12 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 12 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 12 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 12 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,300دیروز
ورق 12 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 12 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 15 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 15 مبارکه125سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 15 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 15 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 15 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 15 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,300دیروز
ورق 15 مبارکه150سفارشیفولاد مبارکه اصفهانST37تهرانموجود7,200دیروز
ورق 15 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 20 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 20 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 20 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,300دیروز
ورق 20 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 25 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 25 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 25 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 25 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 30 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 30 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 30 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 30 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 35 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 35 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 35 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 35 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 40 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 40 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 40 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 40 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 45 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 45 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 45 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 45 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 50 کاویان125سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 50 کاویان150سفارشیفولاد کاویانST37تهرانموجود5,100دیروز
ورق 50 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود5,200دیروز
ورق 50 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود8,500دیروز
ورق 60 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
ورق 60 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
ورق 70 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
ورق 70 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
ورق 80 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
ورق 80 اکسین200سفارشیاکسین اهوازST37تهرانموجود0دیروز
کانال تلگرام