قیمت روز ورق

  • مشخصات و ویژگی های هر ورق شامل : نوع, سایز, استاندارد و محل بارگیری در لیست قیمت ورق درج شده است.
  • واحد فروش ورق سیاه کیلوگرم, عرض و طول سانتی متر میباشد.
  • با توجه به نوسانات بازار, برای اطمینان از قیمت نهایی محصول با کارشناسان تماس حاصل فرمایید.

جهت ثبت سفارشات ورق سیاه با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید


بعد از استعلام قیمت توسط شما مشتریان گرامی, کارشناسان فروش ما قیمت و مشخصات محصول, شرایط پرداخت , تحویل محصول, زمان بارگیری, به اطلاع شما می رسانند. پس از تایید و پرداخت بیانیه , بارگیری انجام شده و قبض با سکول به همراه فاکتور برای شما ارسال میگردد پس از واریز الباقی مبلغ فاکتور طبق زمان بندی اعلام شده نسبت به تحویل بار به آدرس و مشخصات دریافتی از شما ارسال میگردد.
به ورقهای فولادی که بر اثر مکانیزم های پوسته زدایی در تماس با اتمسفر هوا سطحی غیر براق دارند و در بازار به ورق سیاه معروفند گفته می شود.

ورق نورد گرم ( ورق سیاه) در صنایع مختلفی از جمله موارد زیر کاربرد دارند:

  • صنعت ساختمان
  • تانکرسازی
  • خودرو سازی
  • مخازن خاص
  • کشتی سازی
  • صنایع سنگین فلزی
  • و...

ورق سیاه به دو شکل کلی رول و شیت تولید می شوند. ضخامت ورق سیاه از 1.5 میلی متر شروع شده و نهایتا به 100 میلی متر ختم می شود.

ورق سیاه را از تمام کارخانه ها و برندهای تولیدی معتبر هستند. که شامل کارخانه های فولاد مبارکه, فولاد اکسین و ورق کاویان و... می باشد.

محصولابعادکارخانهآلیاژبارگیریقیمتبروزرسانی
ورق 8 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,700 تومان1398/12/12 11:56
ورق 10 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,500 تومان1398/12/12 11:57
ورق 12 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,500 تومان1398/12/12 11:58
ورق 15 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,500 تومان1398/12/12 12:00
ورق 20 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:00
ورق 25 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:00
ورق 30 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:00
ورق 35 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:01
ورق 40 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,500 تومان1398/12/12 12:01
ورق 45 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:01
ورق 50 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:01
ورق 60 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 60 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 70 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 70 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 80 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 80 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST37تهران11,300 تومان1398/12/12 12:02
ورق 2 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:47
ورق 2 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:48
ورق 2.5 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 2.5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 3 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 3 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 3 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 4 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 4 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 4 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:48
ورق 5 مبارکه100 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:48
ورق 5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 5 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 6 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 6 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 8 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 8 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,100 تومان1398/12/12 11:49
ورق 10 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:49
ورق 10 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 11:54
ورق 12 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 11:55
ورق 12 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 11:55
ورق 15 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 11:55
ورق 15 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 11:55
ورق 15 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 11:55
ورق 8 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,200 تومان1398/12/12 12:04
ورق 8 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,200 تومان1398/12/12 12:04
ورق 10 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:04
ورق 10 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:04
ورق 12 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:05
ورق 12 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:05
ورق 15 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:05
ورق 15 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران11,000 تومان1398/12/12 12:05
ورق 20 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:05
ورق 20 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:05
ورق 25 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:06
ورق 25 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,900 تومان1398/12/12 12:06
ورق 30 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:06
ورق 30 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:06
ورق 35 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 35 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 40 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 40 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 45 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 45 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 50 کاویان125 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 50 کاویان150 cm*برش خوردهفولاد کاویانST37تهران10,700 تومان1398/12/12 12:07
ورق 8 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران12,000 تومان1398/12/13 14:42
ورق 10 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران12,000 تومان1398/12/13 14:42
ورق 12 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران12,000 تومان1398/12/13 14:42
ورق 15 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران12,000 تومان1398/12/13 14:42
ورق 20 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,900 تومان1398/12/13 14:41
ورق 25 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,900 تومان1398/12/13 14:42
ورق 30 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,750 تومان1398/12/13 14:42
ورق 35 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,750 تومان1398/12/13 14:42
ورق 40 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,750 تومان1398/12/13 14:42
ورق 45 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,750 تومان1398/12/13 14:42
ورق 50 اکسین200 cm*برش خوردهاکسین اهوازST52تهران11,750 تومان1398/12/13 14:42
ورق 3 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 3 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 4 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 4 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 5 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 5 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 6 مبارکه125 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 6 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 8 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 10 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 12 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
ورق 15 مبارکه150 cm*برش خوردهفولاد مبارکه اصفهانST52تهران11,700 تومان1398/12/13 14:43
کانال تلگرام